התחזית: מערכת גשמים משמעותית שעלולה לגרום להצפות ושיטפונות

העירייה מעמידה צוותים מתוגברים במצב הכן כדי לתת מענה במקרה הצורך. בשל חשש להצפות, אין להחנות כלי רכב בשני מוקדים בשדרות דרך ארץ

מהיום (שני) ועד יום רביעי (14-16.12.20) צפויה מערכת גשמים משמעותית, שעלולה לגרום להצפות ושיטפונות. עיריית חריש מעמידה צוותים מתוגברים במצב הכן כדי לתת מענה במקרה הצורך. בשל חשש להצפות, אין להחנות כלי רכב בשני מוקדים בשדרות דרך ארץ:

בקטע שבין הכיכר בצומת דרך ארץ-אודם ועד הכיכר בצומת דרך ארץ-אשל.

בקטע שבין כיכר הזיתים לבין הכיכר שבצומת דרך ארץ-שד’ האחווה.

בכל מקרה של מפגע במרחב הציבורי יש לפנות למוקד העירוני בטלפון 106 או 6719*. להלן הנחיות ואזהרות מטעם כבאות והצלה לישראל:

כאשר יש חשש ממשי להצפה במבנה אין לשהות במפלסים ומעליות מתחת לקומת הקרקע.

אין להיכנס לחניונים ומפלסים תת קרקעיים בעת הצפה אפילו אם היא בתחילתה.

אין להשתמש במעליות למפלסים תת קרקעיים כאשר יש סכנת הצפה במבנה.

אין להיכנס לשלוליות שלמראית עין נראות עבירות, אך עלולות לסחוף את הרכב ולהפוך לסכנת חיים.

מערכת גשמים משמעותית
מערכת גשמים משמעותית