חדש בבתי ספר בחריש: תוכנית לשימור מורים צעירים ואיכותיים

התוכנית הארצית "חלוץ רשותי" תפעל בתלמי הדר, במעיין האמונה, בתורת חיים ובאתגרי העתיד במטרה להצמיח מנהיגות חינוכית צעירה שתיזום מהלכים לשיפור ההוראה בחריש. התוכנית תלווה על ידי אגף החינוך בעירייה

התוכנית הארצית “חלוץ רשותי” תפעל בארבעה בתי ספר בחריש בשנת הלימודים תשפ”א, במטרה להצמיח מנהיגות חינוכית צעירה ויזמית שתפעל לשיפור ההוראה בעיר. התוכנית תתקוצב במשותף על ידי העירייה, משרד החינוך ובתי הספר המשתתפים בתכנית.

התוכנית תפעל בבתי הספר תלמי הדר, מעיין אמונה, תורת חיים ותיכון אתגרי העתיד.

מורים יזמים

התוכנית היא עדכון לתוכנית “חלוץ חינוכי” הפועלת בבתי ספר זה 12 שנה. מטרת התכנית היא להפוך את המורים הנבחרים ליזמים שיחשבו ויפעלו יחד באופן מתמיד כדי לשפר את ההוראה בבתי הספר ואת הסביבה הלימודית. התכנית הזו לא קיימת באופן קבוע במערכת החינוך ולכן היה חשוב לעיריית חריש לייצר אותה בשיתוף פעולה עם משרד החינוך והמכון הדמוקרטי כחלק מתפיסת החדשנות.

מנהלות התוכנית, יולי חרומצ’נקו וחלי נפתלוביץ, הוסיפו כי מימוש השאיפות והיוזמות של המורים המשתתפים בתוכנית יבוא לידי ביטוי בבתי הספר שהם מלמדים בהם. מטרה נוספת היא לשמר מורים מצטיינים במערכת נוכח נתונים המראים כי מורים צעירים ואיכותיים רבים נושרים ממערכת החינוך הישראלית לאחר שנה אחת בלבד.

התוכנית תפעל בחריש במתכונת רשותית נוכח אילוצי הקורונה ותתבסס על מורים מקומיים. משך התוכנית הוא כשלוש עד חמש שנים, ובסופה יעלו המשתתפים על מסלול מהיר לקידום גם ברמה הניהולית. התוכנית תופעל בכל קשת הגילאים בבתי הספר שישתתפו בה.