חזרה לגני הילדים: הסברים והנחיות

לפניכם מקבץ הסברים והנחיות ללימודים בגני הילדים

בהתאם למתווה שגיבש משרד החינוך, עיריית חריש נערכה בשיתוף המשרד לחזרה ולתפעול גני הילדים. אנו עושים כל שניתן כדי שההסתגלות תהיה מוצלחת. לפניכם מקבץ הסברים והנחיות לאופן החזרה ללימודים.

חלוקה לקבוצות

הילדים יחולקו לקבוצות קבועות של עד 18 תלמידים כל אחת. הקבוצות יגיעו לגן בימים נפרדים, וכל קבוצה תתחלק לשתי קבוצות משנה. כל קבוצה תלמד שלושה ימים רצופים בגן, ולאחריהם שלושה ימי למידה מהבית באמצעות “מערכת השידורים הלאומית” של משרד החינוך.

מבנה הגן יחולק ל”שני גנים” בתוך הגן, תוך שימוש באמצעים שונים, כך שכל קבוצה תשהה בתחום שלה במהלך יום הלימודים. ילדי הגן לא צריכים לחבוש מסכה! צוות הגן יעבור בין הקבוצות אחרי שטיפת ידיים במים וסבון. המשחקים, הצעצועים וחומרי היצירה יחולקו בין הקבוצות, כאשר כל קבוצה תשתמש במה שיועד לה. כל קבוצת משנה תשתמש בתא שירותים המיועד לה. צוות הגן יחבוש מסכה בשעות הפעילות בחצר, ואילו בשעות פעילות הגן אין לא חלה על הצוות חובת חבישת מסכה.

ארוחות

על כל ילד להביא ארוחת בוקר בקופסה אישית וכן מפית על מנת לפרוס על השולחן בשעת הארוחה. באחריות ההורים לכבס או להחליף בכל יום את המפית. כל ילד יביא פרי שטוף וחתוך לעצמו בתוך קופסה לארוחת הפרי .כל ילד יביא מביתו בקבוק מים אישי ועליו שם הילד. קבלת שבת תיערך בהתאם להנחיית צוות הגן, יהיה ניתן להביא מוצרים סגורים לכיבוד.

כניסה לגן

שעת הכניסה היא 7:55 ,לא תתאפשר כל כניסה לגן קודם לכן. אסור להורים להתקהל או להיכנס לגן, הפרידה תיעשה בשער הגן או בדלת בהתאם להוראת הצוות. יש להצטייד בכפפות בטרם לחיצה על פעמון הגן. כניסת הילד לגן מותנית בחתימת ההורה על הצהרה רפואית בכל יום על מצב בריאותו (כנ”ל צוות הגן). את הטופס מביאים חתום מהבית על מנת שלא תיווצר התקהלות בכניסה לגן. קבלת הילדים ושחרורם ייעשו באופן מבוקר על ידי הגננת תוך שמירת מרחק של 2 מטר. באחריות ההורים להביא את ילדם למוסד החינוכי ולאסוף אותו בסוף יום הלימודים. כל גננת תשלח דגשים להורים ואת חלוקת ילדי הגן בהתאם להנחיות וצרכי הגן.

צוות הגן יהווה עוגן עבור הילדים ויספק להם מעטפת מגינה, קשובה ומקרבת לעיבוד החוויה, ישדר ביטחון ביכולת שלהם להתמודד ולצלוח בצורה מיטבית את חזרתם לשגרה.

עיריית חריש מאחלת לילדים חזרה לשגרת לימודים פורה ומוצלחת!

גני הילדים
גני הילדים