כיתות א’-ב’ יחזרו לחמישה ימי לימודים בשבוע

ראש העיר יצחק קשת: "ההחלטה שקיבלנו היא שבשלב הזה נוסיף יום לימודים לכיתות א'-ב', שילמדו חמישה ימים בשבוע. כיתות ג'-ד' ילמדו ארבעה ימים בשבוע, בהתאם למתווה של משרד החינוך"

עדכון מראש העיר יצחק קשת להורי תלמידי א-ד’:

“אחרי שמשרד החינוך הודיע אתמול על מתווה החזרה ללימודים ביום ראשון במתכונת של ארבעה ימי לימודים בשבוע, כינסתי היום את חברי מועצת העיר לדיון במשמעויות ובהשלכות של האפשרות להוסיף עוד יום לימודים אחד. נתחיל מהסוף: ההחלטה שקיבלנו היא שבשלב הזה נוסיף יום לימודים לכיתות א’-ב’, שילמדו חמישה ימים בשבוע. כיתות ג’-ד’ ילמדו ארבעה ימים בשבוע, בהתאם למתווה של משרד החינוך. ההחלטה נכונה לשלב הראשון בלבד, והיא בהחלט עשויה להשתנות בהמשך על פי המצב בשטח.

“על שולחננו עמדו שני שיקולים מרכזיים: מצד אחד, הצורך לתת לילדים הצעירים מסגרת חינוכית מקיפה ככל הניתן אחרי שהות ארוכה בבית – גם למענם וגם למען ההורים שצריכים לצאת לעבודה. ומצד שני, קולם של מנהלי בתי הספר ששטחו בפנינו את הקשיים הפדגוגיים והמנהליים שמציב מתווה הקפסולות של משרד החינוך לארבעה ימי לימודים בשבוע, שמתעצמים ומתגברים במתווה של חמישה ימי לימודים בשבוע. על פי המתווה החדש, הלימודים יתקיימו בקפסולות כשכל כיתה מחולקת לשניים. המתווה כולל כמה מגבלות משמעותיות, למשל שלכל מורה מותר ללמד שלוש קבוצות בלבד. למתווה הזה יש השלכות דרמטיות גם על הילדים וגם על מערכת החינוך העירונית: יהיו הרבה יותר כיתות ללמד, ולצורך כך יש צורך בהרבה יותר מורים ומחנכים, כמעט פי שניים; הילדים יחזרו ללמוד רק עם חלק מחבריהם לכיתה; ורבים מהם יחזרו לכיתות שבהם ילמדו מורים שהם לא מכירים.

“חשוב להדגיש, שהעמדה המקצועית החד-משמעית של מנהלי בתי הספר בעיר היא שהוספת יום לימודים חמישי כרוכה בפגיעה של ממש בתפקוד של בתי הספר מבחינה חינוכית.

“הפיתרון שהחלטתי עליו ביחד עם חברי מועצת העיר מאזן באופן נכון בין שני השיקולים. הילדים הצעירים, שהישיבה בבית והריחוק החברתי קשה להם יותר ושהתלות של הוריהם במערכת החינוך גדולה יותר, ילמדו חמישה ימים בשבוע. הצורך להחזיר את הילדים האלה למסגרת מקיפה ככל האפשר הוא לא רק צורך פדגוגי. המנהלים יגייסו את כל היכולות המקצועיות שלהם ושל הצוותים החינוכיים בבתי הספר, ויעניקו לילדי כיתות א’-ב’ מסגרת חינוכית הולמת במשך חמישה ימים. העירייה תשקיע את המשאבים הדרושים לצורך כך ותסייע לבתי הספר לעמוד במשימה. כל מנהל בית ספר יקבל מהעירייה מכסת שעות הוראה נוספת לתומכי הוראה שיסייעו לצוותים לתת את המענה החינוכי הנדרש לתלמידים. באשר לכיתות ג’-ד – קיבלתי את עמדת מנהלי בתי הספר. הילדים הבוגרים יותר ילמדו ארבעה ימים בשבוע בבית הספר, וימשיכו יום לימודים נוסף בלמידה מרחוק.

“אשוב ואדגיש: יישום המתווה שהחלטנו עליו ייבחן בשטח בימים הקרובים, ואם יהיה צורך נערוך בו שינויים.

אני מאחל בהצלחה לכל התלמידים!”

עדכון חינוך
עדכון חינוך