כיתות ד’-י’ חוזרים ללימודים ביום שני

ביום ראשון יחזרו ללימודים מלאים כל ילדי הגנים ותלמידי כיתות א'-ג'. ביום שני יחזרו תלמידי ד'-י'. העירייה מתארגנת להפעיל את ההסעות בצורה מלאה כבר ביום שני

חוזרים ללימודים בחריש: בהנחיית ראש העיר, יצחק קשת, העירייה תסיים את היערכותה בזמן כדי להחזיר ללימודים את כל תלמידי כיתות ד’-י’ כבר ביום שני, ולא רק ביום שלישי כמו רשויות רבות אחרות.

כך ייראה השבוע הבא:

ביום ראשון יחזרו ללימודים מלאים כל ילדי הגנים וכל תלמידי כיתות א’-ג’ בלי קפסולות זמן. הגנים ייפתחו כבר בשעה 7:30 בבוקר. ההורים נדרשים להקפיד על הבאת הצהרת בריאות חתומה והכנסת הילד עד לדלת פתח הגן בלבד.

ביום שני יחזרו ללימודים כל תלמידי כיתות ד’-י’. החזרה ללימודים תיעשה ברגישות לנוכח התקופה הארוכה שבה שהו התלמידים בבית, והצוותים החינוכיים יונחו להגביר את השיח האישי ואת תשומת הלב לכל ילד.

לאור החלטת הממשלה בנושא הסעות, אנו מתארגנים במטרה להחזיר את ההסעות בצורה מלאה ביום שני. נעדכן על כך.

חוזרים ללימודים
חוזרים ללימודים