לאן מפנים את ענפי הסכך שהיו בשימוש?

אחרי שמחת תורה תפעיל העירייה משאית ייעודית לאיסוף ענפי הסכך שהיו בשימוש. טבלת המיקומים המלאה בפנים

מפרקים את הסוכה? העירייה תפעיל ביום שני הקרוב (9.10) משאית ייעודית לאיסוף ענפי הסכך שהיו בשימוש.

יש להקפיד להוציא את הענפים למקום נגיש סמוך לכביש, על פי טבלת המיקומים המפורטת בקישור: https://www.harish.muni.il/…/central-places-for…/. שימו לב: אין להשליך סכך וגזם לפח הטמון כדי שלא לחסום את פתח הפח!