מדיניות עירונית חדשה בשד’ דרך ארץ

העירייה נערכת להסדרה של מספר תחומים מרכזיים בשדרת העסקים המרכזית של העיר במטרה לקדם אותה ולעודד תנועת הולכי רגל

עיריית חריש נערכת להוצאה לפועל של מדיניות עירונית חדשה שנועדה לקדם את שדרת העסקים הראשית של העיר ולעודד תנועת הולכי רגל. המטרה: לשפר את ההתנהלות בשדרה עבור בעלי העסקים ועבור הלקוחות. המדיניות כוללת הסדרה מחודשת של מספר תחומים מרכזיים:

  1. שמירת מעבר של שני מטרים פנויים בתוך שטח השדרה המקורה (קולונדה) לטובת הולכי הרגל, הסדרת סוג ואופן הוצאת סחורה מחוץ לבית העסק והסדרת הצבת כיסאות ושולחנות ניידים מחוץ לבית העסק.
  2. הסדרת סגירות חורף בשדרה והגדרת מועדים להתקנתן ולפירוקן.
  3. הנהגת חנייה בתשלום (כחול-לבן) לאורך שדרות דרך ארץ, במטרה להנגיש את מקומות החנייה ללקוחות. במצב הנוכחי נתפסים רוב מקומות החנייה באזורי המסחר לשעות ארוכות וללא כל הגבלה. כדי לעודד את התחלופה במקומות החנייה 20 הדקות הראשונות יהיו בחינם. פרטים מלאים, כולל המועד שבו תתחיל החנייה להיות בתשלום, העירייה תפרסם בצורה מסודרת בקרוב.
  4. תחילת אכיפת חנייה במקביל למדרכה (ולא בניצב כפי שחונים כיום). לאחרונה אושר סופית חוק החנייה העירוני החדש, והעירייה נערכת לקראת תחילת האכיפה.
  5. הוספת מעברים נוספים בין שתי גדות השדרה שיאפשרו מעבר קל יותר בין שתי המדרכות.
  6. סלילת שכבת אספלט נוספת בכביש לאורך השדרה, ושילוב פסי האטה.
שד' דרך ארץ
שד' דרך ארץ