מועצת העיר אישרה: 25% הנחה בארנונה למפקדים במילואים

ההנחה תחול רטרואקטיבית מתחילת שנת 2022 לשטח של עד 100 מ"ר

מועצת העיר אישרה אמש את הצעת ראש העיר יצחק קשת להעניק למפקדים במילואים הנחה בארנונה בשיעור של 25 אחוזים לשטח של עד 100 מ”ר. מדובר בהנחה המרבית שמאפשרות תקנות משרד הפנים בעניין זה. ההנחה תינתן לזכאים באופן רטרואקטיבי על חיוב הארנונה לשנת 2022, וכמובן תחול גם בשנה הבאה.

חשוב להזכיר שכבר כיום מעניקה העירייה הנחה של 5% בארנונה למשרתי מילואים פעילים, כפי שאושר במועצת העיר בחודש מאי 2018.

הנחה תינתן למי שמקיים אחד מהתנאים להלן:

  1. המציא תעודת מפקד מילואים פעיל תקפה שניתנה מאת צה”ל.
  2. המציא אישור תקף שניתן מאת צה”ל המעיד כל כך שהנישום הוא מפקד מילואים פעיל.
  3. נמסרה הודעה מתאימה לעירייה על ידי צה”ל על כך שהנישום הוא מפקד מילואים פעיל.

הקריטריונים לזכאות על פי התקנות החדשות מופיעים באתר משרד המשפטים: https://did.li/kLJ5q

קציני מילואים מחטיבת אלכסנדרוני, השבוע
קציני מילואים מחטיבת אלכסנדרוני, השבוע