מיזם “התחלות טובות” בעיצומו: כיתות א’ מעוצבות מחדש

כיתות א' בבתי הספר תלמי הדר, תלמי רון, ממלכתי חדש, מעיין האמונה ותורת חיים עוצבו מחדש, ובקרוב יסתיים התהליך בכל בתי הספר היסודיים בחריש. במסגרת המיזם מעוצבים מחדש גם 5 מרחבים חינוכיים של החינוך המיוחד. המטרה: להפוך את המעבר לביה"ס לנעים יותר עבור הילדים

עיריית חריש מעצבת מחדש את כל כיתות א’ בעיר במטרה להפוך את המעבר לבית הספר לנעים יותר ומטלטל פחות עבור הילדים. בשבועות האחרונים עוצבו מחדש כיתות א’ בבתי הספר ממלכתי חדש, תלמי רון, תלמי הדר, תורת חיים ומעיין האמונה, ובקרוב יסתיים התהליך בכל בתי הספר היסודיים בחריש.

במסגרת המיזם מעוצבים מחדש גם 5 מרחבים חינוכיים של החינוך המיוחד: שניים בבית הספר כנפי רוח, שניים בבית הספר תלמי רון ואחד בבית הספר ממלכתי חדש.
במסגרת התקציב שמקצה עיריית חריש לכל בית ספר בעיר בוחר כל מנהל איך לעצב את כיתות א’ שבבית ספרו. תהליך העיצוב כולל רכישת רהיטים, משחקים ופריטי עיצוב נוספים.המיזם נועד ליצירת מרחב לימודי מזמין, נינוח ומרגיע יותר בבתי הספר היסודיים שמרכך עבור ילדי כיתות א’ את המעבר מהגן לבית הספר. זהו חלק מתהליך עומק שבו העירייה מעצבת מחדש את החינוך בחריש במטרה להיות עיר עם חינוך מוטה עתיד.

התחלות טובות
התחלות טובות