מתחם הטרפז: שיווק הדירות יתחיל בקרוב

הליך השיווק של מתחם הטרפז (תוכנית חריש 1/י'), הכולל 624 יחידות דיור ברבי קומות ועוד כ-20 אלף מ"ר של שטחי תעסוקה ומסחר, ייפתח בקרוב

מתחילים בשיווק מאות יחידות דיור בכניסה לעיר סמוך לכיכר הזיתים:

הליך השיווק של מתחם הטרפז (תוכנית חריש 1/י’), הכולל 624 יחידות דיור ברבי קומות ועוד כ-20 אלף מ”ר של שטחי תעסוקה ומסחר, ייפתח בקרוב.

חשוב לציין שעל פי הנחיית ראש העיר יצחק קשת, העירייה עיכבה את השיווק למרות שהתב”ע אושרה כבר בשנה שעברה על ידי הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה, והציבה כתנאי את קידום החלטת ממשלה חדשה לחריש. כן סוכם ששיווק הדירות יקודם רק בשיתוף פעולה עם העירייה תוך התחשבות בצורכי העיר. לאחר שעברה החלטת הממשלה נפתחה הדרך להתחלת השיווק.

המכרז של רשות מקרקעי ישראל מתקיים על פי מחיר מטרה, כלומר ההצעה הגבוהה ביותר ביחס למחיר הקרקע, כאשר ייעוד המגרשים הינו בנייה רוויה למגורים ולמסחר. הזוכה במכרז יישא גם בכל הוצאות הפיתוח.

הגדלת שטחי התעסוקה והמסחר תביא ליצירת מקומות עבודה בתוך חריש, תשפר את איכות החיים, תפחית את הנסיעות מחוץ לחריש (וכפועל יוצא מכך את עומסי התנועה) ותגדיל את הכנסות העירייה.

מתחם הטרפז
מתחם הטרפז