מתקדמים לקראת הקמת תחנת מד”א קבועה

העירייה הקצתה למגן דוד אדום קרקע על שטח של כדונם שעליה תקום תחנת הקבע

מתקדמים לקראת הקמת תחנת מד”א קבועה בחריש.

הערב הביאה לאישור מועצת העיר הקצאת קרקע על שטח של כדונם לארגון מגן דוד אדום, שעליה הוא יקים את תחנת הקבע. הקרקע שעליה תקום תחנת מד”א חריש צמודה לתחנת כיבוי והצלה שמקימה כעת הרשות הארצית לכיבוי והצלה בקצה שכונת מעו”ף.

כיום מד”א חריש פועלת מנקודת הזנקה, שכוללת חדר וחנייה לאמבולנס במרכז פנאי וקהילה ברחוב שוהם, שהקצתה העירייה באופן זמני.

בקרקע שמעבר לכביש מתוכננת לקום בעתיד תחנת משטרה ומג”ב, ובכך תושלם הקמת קרית החירום וההצלה של חריש.

מיקום הקרקע שעליה תוקם תחנת מד”א חריש
צילום הדמיה: מד"א