נפתחה ההרשמה למעונות נטעי חריש

ההרשמה בעיצומה לשנה“ל תשפ”א – 2021

את הבטיחו מקומכם!

הרישום מתקיים בימים אלו באמצעות אתר הרישום, במוקד הרישום הטלפוני או במייל

מעונות נטעי חריש: רחוב טופז 9 | רחוב שקד 3

מוקד רישום: 8433650-04 לרישום במייל: il.co.educationways@rishum

מעונות נטעי חריש
מעונות נטעי חריש