ספריות בחלל פתוח ולמידה בכמות תלמידים משתנה

מעל 200 תלמידות ותלמידים ילמדו בבית הספר היסודי הממלכתי החדש בשכונת הפרחים. המבנה מחולק לשני אגפים מרכזיים, ובכל אחד הותקנו קירות ניידים לחיבור והפרדת כיתות לצורך למידה בשיטות חדשניות. בכל אגף הוקמה טריבונה ומתחתיה ספריה שתאפשר נגישות לספרים בזמן ההפסקות

בבית הספר הממלכתי החדש שנבנה בשכונת הפרחים צפויים ללמוד מעל 200 תלמידות ותלמידים. בתכנונו שולבו אלמנטים המאפשרים את ליבת התפיסה החדשנית של חריש, ובמרכזה מרחבי למידה משתנים ומגוונים.

במבנה יש שתי קומות והוא מחולק לשני אגפים מרכזיים. בקצוות הוקמו טריבונות המאפשרות קיום פעילויות חינוכיות מחוץ לכיתות, והספריות נבנו בחללים פתוחים (ולא במבנה ספריה סגור, כמקובל) כדי להנגישן לקריאה עבור התלמידים, בין היתר בשעות ההפסקה.

חלק מהקירות במבנה הם קירות ניידים הניתנים להסטה. באמצעותם יתאפשרו הפרדה וחיבור של כיתות ולמידה בקבוצות בכמות משתנה של תלמידים ובצורות למידה שונות. תכנון המבנה הסתיים כמובן הרבה לפני תקופת הקורונה, אך האלמנטים החדשניים שבמבנה יסייעו לניהול שגרת לימודים תחת ההגבלות.

במתחם בית הספר הוקמה גם חצר מרווחת ובה מגרש ספורט.

ספריות
ספריות