עדכון להורי ילדי הגנים ובתי הספר התורניים בעניין מנות בד”ץ בצהרונים

בהמשך להודעתנו על ביטול ההשתתפות של משרד החינוך בתקצוב מנות בכשרות בד”צ עבור צהרונים עירוניים במוסדות חינוך שאינם חרדים: אנו מעדכנים כי בשלב זה מימון כשרות בד”צ ייעשה על ידי העברת תקציב אחד משני החוגים/העשרה נוספת אשר ממילא אינו מתקיים בשגרת הקורונה וכבר נגבה בתשלומי ההורים.
לאחר שהתקבלה הודעת משרד החינוך על ביטול התקצוב עשה אגף החינוך בעיריית חריש מאמצים רבים לבטל את ההחלטה, או לחילופין להשיג תקצוב ממשלתי עבור כשרות בד”צ, אך לשווא. כאשר הנחיות משרד החינוך ישתנו וניתן יהיה להחזיר את החוג/העשרה נוספת לפעילות, נבחן מחדש את מימון כשרות בד”צ. נשוב ונעדכן במידת הצורך.

בתפילה לחזרה מהירה לשגרה.

אגף החינוך
עיריית חריש