עדכונים להורי תלמידי בית הספר תלמי הדר

עדכונים להורי תלמידי בית הספר תלמי הדר:

  • העירייה מכירה בבעיית הניקיון ופועלת כדי לשפר את המצב באופן משמעותי ומיידי.
  • רכז ניקיון מוסדות חינוך מטעם העירייה, שגויס למילואים ונעדר בחודשים האחרונים, חזר ופועל בתשומת לב מוגברת בימים האחרונים לבצע בקרות על עבודת חברת הניקיון בוקר וערב.
  • שלשום רכשה העירייה אביזרים וכלים סניטריים שונים שהיו חסרים/לקויים, והעירייה מסייעת בהתקנתם.
  • העירייה הכניסה תגבור ניקיון נקודתי ליישור קו.
  • חברת הניקיון העירונית הוחלפה לפני זמן לא רב במכרז כדין.
  • חברת הניקיון זומנה לעירייה לקבלת הבהרות, ונדרשה לטיפול בטענות שהועלו.
  • העירייה מלווה את תהליך השינוי הנדרש לשיפור התוצאות.
  • נוסף לכל זאת, אגף החינוך בעירייה יקדם עם הנהלת בית הספר פעילות חינוכית עם התלמידים בנושא שמירת ניקיון והיכרות עם נקודת מבטם של המנקים.
  • חשוב להדגיש: מבחינת העירייה הלימודים מתקיימים כרגיל ונעשות הפעולות הנדרשות.