עיריית חריש מקימה ישיבה תיכונית לבנים ואולפנה לבנות

בשנת הלימודים הקרובה תשפ"א ייפתחו שכבות כיתה ז' במודל של בית ספר צומח בשני מוסדות חדשים שיחנכו ברוח הציונות הדתית. בקרוב תתחיל העירייה לגייס צוותים חינוכיים

עיריית חריש מקימה בעיר ישיבה תיכונית ואולפנה לבנות במטרה לתת מענה לצורכי החינוך העל-יסודי של הציבור הדתי-לאומי בתוך העיר. שכבת כיתה ז’ תיפתח בשני המוסדות החדשים כבר בשנת הלימודים הקרובה (תשפ”א) במודל של בית ספר צומח.

הישיבה התיכונית והאולפנה שיוקמו בחריש ייחנכו את תלמידיהן ברוח הציונות הדתית. שני המוסדות יוקמו בשני מתחמים נפרדים וסמוכים בשכונת החורש. מבני הקבע מתוכננים ברוח הפדגוגיה החדשנית על מנת להתאים את דרכי ההוראה והלמידה למאה ה-21, והליך תכנון המבנים נמצא כעת בשלבים סופיים. תהליך הבינוי אמור להסתיים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ”ב, ובשנת הלימודים הקרובה ילמדו תלמידי כיתות ז’ של הישיבה התיכונית במתחם בית הספר היסודי הממ”ד “כנפי רוח” ותלמידות כיתות ז’ של האולפנה במתחם בית הספר החדש שייפתח בשכונת הפרחים.

בקרוב תתחיל העירייה לגייס צוותים חינוכיים למוסדות החדשים.

ישיבה תיכונית
ישיבה תיכונית