עיריית חריש נערכת לשנת השמיטה

שנת השמיטה תישמר במרחב הציבורי בייחוד בעבודות הקמה של גינות חדשות. טיפוח הפארקים ושטחי הגינון הציבורי לא ייפגע באופן משמעותי

עיריית חריש נערכת בימים אלה לשנת השמיטה (שנת תשפ”ב). על פי מדיניות ראש העיר יצחק קשת תישמר שנת השמיטה במרחב הציבורי, ובייחוד בעבודות הקמה של גינות חדשות. טיפוח הפארקים, המדשאות וכלל שטחי הגינון הציבורי לא ייפגע באופן משמעותי במהלך שנה זו, שכן עיקר השינוי נוגע להימנעות מנטיעת עצים חדשים, עבודות שתילה והכנת קרקע לשתילה בשנת השמיטה.

בהתאם למגבלות שנת השמיטה, עצים חדשים יינטעו עד ליום ט”ו באב תשפ”א (24.7.21). השקיה לקיום הצמחים תבוצע בהתאם בכל שטחי הגינון הציבורי בעיר, וכך גם פעולות כיסוח מדשאות. ניכוש עשביה יתבצע באופן ידני באמצעות חרמשים, כפי שנעשה גם בימי שגרה. פעולות גיזום להסרת מפגעים יבוצעו כרגיל. לקראת שנת השמיטה מחלקת גנים ונוף של העירייה תפזר בשטחי הגינון הציבורי לקראת שנת השמיטה בדשן מיוחד שדרך פעולתו איטית ונמשכת חודשים רבים.

פארקים חדשים ייפתחו כמתוכנן גם במהלך שנת השמיטה עם תשתיות השקיה, ריהוט גן, שבילים, הצללות ומתקני משחק. נטיעות חדשות ועבודות הגינון יבוצעו לאחר שנת השמיטה.

צילום-ארז צוריאל
צילום-ארז צוריאל