עם הפנים לעתיד: עודכנה הפרוגרמה למבני ושירותי ציבור

​​​​​​​לאחר שנה של עבודה מאומצת אושרה התוכנית המעודכנת של עיריית חריש לתכנון והקמת בתי ספר, מרכזים קהילתיים ומבני הציבור בעיר. הפרוגרמה נותנת תמונה כוללת של הצרכים העירוניים לטווח הרחוק

אושרה התוכנית המעודכנת של עיריית חריש לתכנון והקמת מבני הציבור בעיר. התכנית גובשה באגף ההנדסה בעירייה על ידי חברת “ויאפלן” לאחר עבודה מאומצת שארכה כשנה. לפרוגרמה תכנונית מעודכנת יש חשיבות רבה לכל עיר, ועל אחת כמה וכמה לעיר בהקמה, שקברניטיה צריכים לצפות פני עתיד כדי לקבל החלטות מושכלות שישפיעו על העיר למשך שנים ארוכות.

התוכנית מתייחסת לתהליך תכנון והקמת כלל מבני הציבור העתידיים בחריש: בתי ספר, גני ילדים ומעונות, מרכזים קהילתיים, מועדוני נוער, מתקני ספורט, בתי כנסת, מקוואות, מרפאות שכונתיות ושירותים עירוניים נוספים.

הפרוגרמה החדשה היא עדכון לפרוגרמה שנערכה ביולי 2018, ומתייחסת ליעד אוכלוסייה של כ-57 אלף תושבים. מטרת תהליך עדכון הפרוגרמה היא להתאים את התפיסה התכנונית לשינויים בצרכים ובהקצאות השטחים, שנובעים מצמיחתה של העיר בשנתיים האחרונות.

את תהליך קביעת הפרוגרמה המעודכנת הובילו מספר עקרונות מנחים, שמטרתם לייצר סביבה עירונית בטוחה, מזמינה ואיכותית. אחד המרכזיים שבהם הוא פריסת שירותי הציבור בהתאם למרכזיות המיקום שנבחר. עיקרון נוסף הוא בנייה קומפקטית להגברת הייעול וצמצום עלויות התחזוקה. עיקרון מרכזי נוסף שהוביל את גיבוש הפרוגרמה הוא שילוב שירותים: הקמת מספר שירותי ציבור באותו מבנה או מתחם במטרה לייעל את השימוש בקרקע. עקרונות מנחים נוספים: פריסת מבני ציבור באופן שתתאפשר הגעה רגלית אליהם; הצבתם כך שישתלבו עם הרחוב: תכנון באופן שימנע הצבת גדרות, תכנון כניסה מזמינה ועוד.

“סיום העבודה על הפרוגרמה המעודכנת הוא בשורה תכנונית משמעותית לחריש”, אומר ראש העיר יצחק קשת. “מיפינו את כל הצרכים העתידיים של העיר וכן את האתגרים התכנוניים שאנחנו עומדים בפניהם כיום בעזרת עבודה מבוססת נתונים וצופה פני עתיד, ויצרנו כלי שנותן לנו תמונת מצב כוללת של חריש באכלוס מלא. הכלי הזה יסייע לנו להמשיך לתכנן באופן מדויק את העיר לטווח ארוך של שנים קדימה ויאפשר לנו המשך ניהול עירוני יעיל”.

עקרונות הפרוגרמה המעודכנת לחריש
עקרונות הפרוגרמה המעודכנת לחריש