ראשי הקהילות ונבחרי ציבור בחריש קוראים לכם: הקפידו ממ”ש על ההנחיות!

תושבי חריש שומרים ממ"ש על ההנחיות! ראשי הקהילות ונבחרי ציבור בחריש קוראים לכם: הקפידו ממ"ש על ההנחיות!
הקפידו ממ"ש על ההנחיות
הקפידו ממ"ש על ההנחיות