תקציב 2021: גידול של כ-29 מיליון שקל בהשקעות בחינוך

51% מהוצאות אגפי העירייה בתקציב עיריית חריש – כ-107 מיליון שקל - מושקעים במערכת החינוך העירונית. התקציב עומד על כ-247 מיליון שקל, עלייה של 29% מהשנה הקודמת, וכולל הקטנת הפער התקציבי בין ההוצאות להכנסות

עיריית חריש תשקיע בשנה הקרובה 107,143,734 שקל בתחום החינוך. מדובר בכ-51% מההוצאות של האגפים השונים בעירייה בתקציב 2021 כולו. מדובר בגידול של כ-36% (כ-29 מיליון שקל) משנת 2020, שבה תקציב החינוך היה כ-78 מיליון שקל. ההשקעה השנייה בגודלה היא בתחום התפעול והלוגיסטיקה, ובכלל זאת בפינוי אשפה וניקיון: כ-27 מיליון שקל, גידול של כ-6 מיליון שקל משנת 2020. עוד תשקיע העירייה השנה כ-4.1 מיליון שקל בתחום השמירה והביטחון. השקעה זו כוללת פתיחת מוקד חירום וביטחון שיאויש 24 שעות ביממה. כמו כן העירייה התאימה את תקציב האירועים לתקופת הקורונה, תוך היערכות לחזרה לקיום אירועים בתוך מספר חודשים (כפוף להנחיות ולהגבלות, כמובן).

בחזרה לחינוך:

סך ההשקעה בחינוך בגני הילדים בשנת 2021 עומד השנה על כ-58 מיליון שקל, כ-53% (כ-20 מיליון) שקל יותר מאשר בשנת 2020. בבתי הספר משקיעה העירייה השנה כ-30 מיליון שקל, לעומת כ-21 מיליון שקל בשנת 2020. במסגרת ההשקעות בחינוך תפעיל השנה העירייה עוד 20 גני ילדים חדשים ושלושה בתי ספר יסודיים חדשים.
בתוכנית ניצנים – הצהרונים העירוניים בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים – משקיעה העירייה השנה כ-21 מיליון שקל, גידול של 31% משנת 2020 אז הושקעו בתוכנית ניצנים כ-16 מיליון שקל בלבד. השקעה זו מאפשרת בין היתר שירות להורים עובדים: יום לימודים ארוך בגני הילדים ובכיתות הנמוכות. בתחום הקייטנות (“בית הספר של החופש הגדול” וקייטנות הקיץ) תשקיע העירייה השנה כ-1.8 מיליון שקל לעומת כ-1.2 מיליון שקל בשנה הקודמת, גידול של 50%.

הטוב במרבו

מועצת העיר אישרה את תקציב העירייה לשנת 2021 עומד על כ-247 מיליון שקל, עלייה של כ-29% לעומת תקציב השנה החולפת שעמד על כ-191 מיליון שקל.

בהכנת התקציב הושקעה מחשבה רבה, והוא נבנה כמעט מחדש. חריש היא עיר בהקמה ולכן אין שנה דומה לקודמתה כמעט בשום פרמטר. השנה נבנה התקציב בסימן “הטוב במרבו”. חריש גדלה ומתפתחת בקצב שיא, אלפי תושבים חדשים נקלטים, שכונות שלמות מתאכלסות וההוצאות של הרשות על השירות לתושב הולכות וגדלות בזמן שהגידול בהכנסות קטן יותר. מצב זה נובע ממספר גורמים, שהעיקריים שבהם הם סיומה הצפוי של התמיכה הממשלתית הגדולה שחריש קיבלה במשך חמש שנים, וכן אופן חלוקת ההכנסות האזורית שבנויה באופן לא שוויוני ומפלה לרעה את חריש. לכך יש להוסיף את העובדה שכיום עדיין אין בחריש שטחי מסחר ותעשייה גדולים שיניבו הכנסות משמעותיות לעירייה, שכן הכנסות מארנונה למגורים הן גירעוניות ולא מכסות את ההוצאות על השירות לתושב. כדי לשנות את המשוואה פועל ראש העיר יצחק קשת לשינוי מודל חלוקת ההכנסות האזורי כך שיהיה שוויוני, ובמקביל לקידום החלטת ממשלה נוספת לחריש בהקדם שתזרים לכאן תקציבים ממשלתיים. כמו כן פועלת העירייה לקידום פתרון אסטרטגי בטווח הרחוק יותר להקמת שטחי מסחר ותעסוקה (רק לפני כשבועיים הופקדה תוכנית הבינוי של שכונת “חריש דרום” שבה מתוכננים לקום שטחי מסחר ותעשייה גדולים).

עם זאת, למרות הפער המובנה בין ההכנסות להוצאות ובזכות ניהול מקצועי של התקציבים וצבירת יתרות בשנים האחרונות, העירייה מציגה תקציב אחראי שמקטין את הפער התקציבי שבין ההוצאות להכנסות. ראש העיר ביחד עם חברי מועצת העיר והדרג המקצועי קיימו תהליך עומק של בחינת ההוצאות בכל אחת מיחידות העירייה, לצורך התייעלות והתמקדות במיצוי המקסימלי של התקציב לצרכים החשובים של השירות לתושבים ולהתפתחותה של חריש. מערכת החינוך נשארה בראש סדר העדיפויות של העירייה. עם זאת, ישנם תחומים שבהם נדרשה העירייה להקטין הוצאות (באופן יחסי). חלק מהקטנת ההוצאות מתבטא בצמצום משמעותי של ביצוע שעות נוספות של עובדים, כמו גם עצירת גיוסי עובדים לתקנים חדשים (למעט בחינוך ובשירותים חברתיים). כמו בעבר, העירייה השתמשה גם השנה במודלים ונוסחאות כלכליים מתקדמים ביותר המאפשרים לאמוד באופן מדויק יותר את ההוצאות הקבועות של הרשות, וזאת על מנת “לשחרר” יותר כסף לטובת השירות לתושב והפיתוח של חריש בכלל, ולמערכת החינוך בפרט.

השקעות נוספות בשנת 2021

בנוסף להשקעות בגני הילדים, בבתי הספר, בצהרונים ובקייטנות, העירייה תצטרך להשקיע בשנת 2021 כ-700 אלף שקל פחות

  • בתחום ההסעות: כ-8 מיליון שקל לעומת כ-8.7 מיליון שקל בשנה שעברה. הקיטון נובע בעיקר מפתיחתם של מוסדות חינוך חדשים בעיר שמאפשרים לתלמידים רבים יותר ללמוד בחריש.
  • בתחום הסייעות האישיות (חינוך מיוחד) והרפואיות חל גידול של 70% לעומת שנת 2020: העירייה תשקיע בתחום זה השנה כ-8 מיליון שקל לעומת כ-4.7 מיליון שקל בשנה שעברה.
  • בתחומי התפעול והלוגיסטיקה תשקיע העיריה בשנת 2021 כ-27 מיליון שקל, גידול של 29% לעומת ההשקעה בשנת 2020 שעמדה על כ-21 מיליון שקל. כך, למשל, בפינוי אשפה ופסולת תשקיע העירייה השנה כ-9.3 מיליון שקל, 79% יותר מההשקעה בשנה הקודמת. הגידול בהשקעות אלה הוא נגזרת ישירה של התפתחותה של העיר ואכלוסן של שכונות חדשות, פארקים חדשים ומבנים נוספים לתחזוקה. בסך הכל נדרשת העירייה להקטין את ההוצאות באופן יחסי בחלק מתחומי התפעול והלוגיסטיקה, כמו גינון וניקיון מבני ציבור.
  • ההשקעה בפעילות חוגי תרבות וספורט צפויה לגדול השנה ב-19%: כ-3.1 מיליון שקל השנה לעומת כ-2.6 מיליון שקל בשנת 2020. בסך הכל תקציב העירייה בתחומי התרבות והספורט יהיה כ-10.7 מיליון שקל בשנת 2021, גידול של 13% לעומת שנת 2020. השקעה זו כוללת בין היתר פריסה רחבה יותר של שירותי התרבות והפנאי ברחבי העיר והרחבת מערך החוגים, ובכלל זאת פתיחת מוסדות ציבור חדשים ובהם מרכז קהילתי בשכונת בצוותא, פתיחת שני אולמות ספורט, ספרייה קהילתית ועוד. עם זאת, תקציב 2021 כולל קיטון של כ-25% בתחום אירועי תרבות, בין היתר בשל מהגבלות הקורונה על התקהלויות וקיום אירועים.
  • בתחומי השמירה והביטחון תשקיע העירייה השנה כ-4.1 מיליון שקל, לעומת כ-3.6 מיליון שקל בשנת 2020. בספטמבר האחרון החלה העירייה לגבות היטל שמירה בהתאם לחוק העזר שאושר. בכספי ההיטל תממן העירייה “מוקד רואה” (מוקד חירום וביטחון שמאויש 24 שעות ביממה) חדש, וכן תגבור סיורי ביטחון.
  • בהוצאות על שירותים חברתיים חל השנה גידול משמעותי בהיקף של כ-113%. בשנת 2021 תשקיע העירייה כ-20.1 מיליון שקל בתחומים אלה, לעומת 9.4 מיליון שקל בשנת 2020. עיקר הגידול הוא בשירותי רווחת הפרט והמשפחה ובשירותים לילד ונוער. כך, למשל, השנה תפעיל העירייה מעונות יום לילדים עם צרכים מיוחדים, מרכז עירוני לבוגרים עם צרכים מיוחדים ועוד.

“הבשורה המשמעותית ביותר של תקציב 2021 לחריש היא המשך ההשקעות הגדולות בתחום החינוך”, אומר ראש העיר יצחק קשת, “אנחנו שמים את הילדים של חריש בראש סדר העדיפויות. יחד עם חברי מועצת העיר אנו מנווטים את חריש לעבר יעדיה. אני עמל רבות לקידום מודל חלוקת הכנסות שוויוני שיעניקו לחריש את העצמאות הכלכלית שהיא זקוקה לה. במקביל, אני פועל להעברת החלטת ממשלה חדשה לחריש שתזרים לכאן תקציבים ממשלתיים. תקציב 2021 הוא תקציב אחראי שנבנה מתוך מחשבה רבה והתמקדות בטוב במרבו, והוא מאזן בין מתן שירות איכותי לתושב לבין הקטנת הפער התקציבי שבין ההוצאות להכנסות”.

תקציב אגפים 2021 אל מול 2020
תקציב אגפים 2021 אל מול 2020