5 מתקני גניזה חדשים ברחבי העיר

המתקנים הוצבו בשכונות הפרחים, מעו"ף ובצוותא. הם מצטרפים ל-3 מתקני גניזה שהצבנו ברחבי העיר סמוך למקוואות

עיריית חריש הציבה 5 מתקני גניזה חדשים בשכונות הפרחים, מעו”ף ובצוותא.

אלה המיקומים:

  • רחוב התחדשות – סמוך למתחם התפילות.
  • רחוב סביון – בחניון שבין הבניינים 20-18.
  • רחוב נרקיס – בחניון הסמוך למתחם התפילות.
  • רחוב הקהילה – בחניון הסמוך למתנ“ס.
  • מתקן זמני ברחוב יחד 20 – בכניסה למתחם היבילים (יועבר בעתיד לחניון הסמוך לבניין מס’ 4 ברחוב רעות)
  • המתקנים החדשים מצטרפים ל-3 מתקני גניזה שהצבנו ברחבי העיר סמוך למקוואות:
  • רחוב תמר 26 – סמוך למקווה הנשים.
  • רחוב גפן 8 – סמוך למקווה הגברים.
  • רחוב ברקת 29 – סמוך למקווה הנשים (באותו מתחם, מאחור).
מתקן גניזה
מתקן גניזה