תקציב עיריית חריש לשנת 2023: כ-377.5 מיליון ש”ח

התקציב החדש גדול בכ-14% מתקציב העירייה לשנת 2022. בתחום החינוך יושקעו כ-173 מיליון ש"ח, גידול של כ-31 מיליון ש"ח מתקציב שנת 2022

מועצת העיר חריש אישרה הערב (ראשון) את תקציב העירייה לשנת 2023, והוא יעמוד על כ-377.5 מיליון ש”ח. התקציב החדש גדול בכ-14% לעומת תקציב העירייה לשנת 2022.

להלן מספר נתונים מרכזיים של תקציב 2023:

בתחום החינוך

יושקעו כ-173 מיליון ש”ח, שיבואו לידי ביטוי בין היתר בתכנון להפעלת 23 גני ילדים נוספים, שני בתי ספר יסודיים ושני בתי ספר תיכון חדשים בשנת הלימודים תשפ”ד. מדובר בגידול של כ-31 מיליון ש”ח מתקציב שנת 2022, שבה תקציב החינוך עמד על כ-142 מיליון ש”ח.

בחינוך הקדם-יסודי יושקעו בשנת 2023 כ-82 מיליון ש”ח, כ-8.6 מיליון ש”ח יותר מאשר בשנת 2022.

בבתי הספר יושקעו בשנת 2023 כ-40 מיליון ש”ח, לעומת כ-30 מיליון ש”ח בשנת 2022.

בשירותים נלווים לחינוך יושקעו כ-29 מיליון ש”ח לעומת כ-25 מיליון ש”ח בשנת 2022 הכוללים בעיקר שירותי הסעות, אבטחה ושירות פסיכולוגי.

כ-3.7 מיליון ש”ח יושקעו השנה במיזמים חינוכיים, ליווי מוסדות חינוך, חדשנות ויוזמות חינוכיות שונות.

בתוכנית ניצנים, הצהרונים העירוניים בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים, יושקעו כ-22 מיליון ש”ח.

בהסעות תלמידים יושקעו השנה כ-13 מיליון ש”ח, לעומת כ-12 מיליון ש”ח בשנה הקודמת.

בתחום סייעות החינוך המיוחד והסייעות הרפואיות חל גידול של כ-25% לעומת שנת 2022: בתחום זה יושקעו השנה כ-13 מיליון ש”ח לעומת כ-10.5 מיליון ש”ח בשנת 2022.

בתחום הקייטנות, בבית הספר של החופש הגדול וקייטנות הקיץ, יושקעו השנה כ-5.3 מיליון ש”ח על פי הכללים שיפורסמו על ידי משרד החינוך בנושא.

בתחומי הרווחה

יושקעו כ-40 מיליון ש”ח אל מול כ-34 מיליון ש”ח בתקציב 2022. עיקר הגידול הוא תוספת של תוכניות ותקנים על בסיס החלטת הממשלה וכן מגידול בשירותים בתחום המוגבלויות שבהם יושקעו כ-14 מיליון ש”ח אל מול כ-11.7 מיליון ש”ח בשנת 2022.

בתחומי התרבות והספורט

בסך הכול יהיה תקציב העירייה כ-17.5 מיליון ש”ח בשנת 2023, גידול של כ-3 מיליון ש”ח לעומת שנת 2022.

בתחומי התפעול והלוגיסטיקה

תשקיע העירייה בשנת 2023 כ-43 מיליון ש”ח, גידול של כ-13% לעומת השקעתה בשנת 2022 שהייתה כ-37.3 מיליון ש”ח. כך למשל, בפינוי אשפה ופסולת תשקיע העירייה השנה כ-13.2 מיליון ש”ח, גידול של 10% מהשנה הקודמת. בתחומי הגינון וניקיון הרחובות תשקיע העירייה סך של כ-12.4 מיליון ש”ח אל מול כ-10.8 מיליון ש”ח בשנת 2022, גידול של כ-15%.

בתחומי השמירה והביטחון

תשקיע העירייה כ-5.5 מיליון ש”ח בשנת 2023 לעומת כ-4.9 מיליון ש”ח בשנת 2022, עלייה של 12%. בשנת 2023 תמשיך העירייה ותגבה את “היטל השמירה” בהתאם לחוק העזר שאושר. בכספי הגבייה מפעילה הרשות מוקד רואה 24/7 וסיורי ביטחון לאבטחת העיר.

בתחום הדת

צפויים להיפתח בשנת 2023 שני מקוואות נשים חדשים שנמצאים כבר בהליכי בנייה.

ראש העיר יצחק קשת: “גם השנה, כמו בשנה שעברה, נבנה התקציב בסימן ‘גדלים באחריות’. יחס ההוצאות ההולכות וגדלות של הרשות על השירות לתושב גבוה מיחס הגידול בהכנסות. מהארנונה למגורים היא גירעונית, כלומר רחוקה מלכסות את הוצאות העירייה על השירותים לתושב (בכל הארץ ולא רק בחריש). חלוקת ההכנסות האזורית שבנויה באופן לא שוויוני מפלה לרעה את חריש, וכיום עדיין אין בחריש שטחי מסחר ותעשייה גדולים שיניבו הכנסות משמעותיות לעירייה.

“העניין הזה הוא אחד החשובים ביותר שעל סדר יומה של העירייה: במכרז שקידמנו מול רשות מקרקעי ישראל להקמת מתחם תעסוקה ומסחר ראשון במעו”ף בגודל של כ-30 אלף מ”ר כבר נבחר זוכה וההליכים מתקדמים; אנחנו מקדמים במלוא המרץ את ההליכים להקמת אזורי התעסוקה והמסחר בשכונה העתידית חריש דרום מול רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון, ותחילת השיווקים מתוכננת למהלך שנת 2023; ואנו מקדמים הליכי מכרז מול רשות מקרקעי ישראל להקמת מתחם תעסוקה ומסחר נוסף בשכונת מעו”ף.

“בינתיים משלימה העירייה את הפער שבין כלל ההכנסות (כולל תקציבים ממשלתיים) להוצאות על ידי תקציבים ממשרדי הממשלה ומתקציבים ייעודיים שדאגנו לקבל במסגרת החלטת הממשלה לחריש מחודש מאי 2022, שכוללת השקעות של יותר מחצי מיליארד ש”ח בחריש ובכבישי האזור.

“כמו בעבר, העירייה השתמשה גם השנה במודלים ונוסחאות כלכליים מתקדמים ביותר המאפשרים לאמוד באופן מדויק יותר את ההוצאות הקבועות של הרשות, וזאת על מנת ‘לשחרר’ יותר כסף לטובת השירות לתושב והפיתוח של חריש”.