מועצת העיר 2018-2024

מליאת המועצה מתכנסת בדרך כלל לישיבה מן המניין באחד מימי רביעי ב-14 הימים הראשונים של כל חודש בחדר המליאה (בניין העירייה, קומה 2)

*ישיבות המליאה מורכבות לעיתים ממשתתפים רבים. העירייה רשאית לעדכן את תאריכי הישיבות לפי צורכי המליאה וחבריה.

תאריכי הישיבות לשנת 2023 (ייתכנו שינויים):

ישיבות מליאה מן המניין מתקיימות בשעה 18:00

  • 25.1.23 (הישיבה נדחתה)
  • 15.2.23
  • 15.3.23
  • 19.4.23
  • 10.5.23 (הישיבה נדחתה)
  • 31.5.23 (הישיבה תחל בשעה 18:30)
  • 12.7.23
  • 2.8.23
  • 12.9.23
  • 11.10.23
  • 8.11.23
  • 13.12.23

  חברי המליאה

  שני גרינברג

  שני גרינברג

  סגנית ראש העיר
  [email protected]

  שלמה קליין

  שלמה קליין

  ממלא מקום וסגן ראש העיר
  [email protected]