בקשה לשינוי מקום חנייה שמורה לנכה עקב העתקת מקום מגורים

* שדה חובה

1פרטי המבקש
2מקום המגורים הישן
3מקום המגורים החדש
4הצהרה