בקשה לשינוי תמרור חנייה שמורה בשל החלפת רכב

*שדה חובה

1פרטי המבקש
2פרטי הרכב הישן
3פרטי הרכב החדש
4הצהרה