בקשה להקצאת חנייה שמורה לנכה ליד מקום המגורים

*שדה חובה

1פרטי המבקש
2פרטי הרכב
3הצהרה