אנשים עם מוגבלויות

אדם עם מוגבלות מוגדר כאדם עם לקות פיזית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים. מוגבלותו של האדם משקפת גם את יחסי הגומלין בין תפקודו של הפרט לבין התייחסות החברה אליו.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים פועל להבטחת שילובם של האנשים עם המוגבלות בתחומי התעסוקה, דיור, הקהילה והחברה ולקדם השתתפות שיוויונית ופעילה בכל תחומי החיים על מנת לאפשר להם לחיות את חייהם בעצמאות מירבית ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתם.

אוכלוסיות היעד העיקריות:

 • אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
 • אנשים עם אוטיזם.
 • אנשים עם נכויות פיזיות.
 • אנשים עם עיוורון/לקות ראייה.
 • אנשים עם חירשות/לקות שמיעה.
 • אנשים עם מחלות ניווניות.
 • אנשים עם לקויות למידה והנמכה קוגניטיבית

השירותים הניתנים

 1. ליווי מקצועי
 2. קבלת מידע ומיצוי זכויות
 3. הפנייה למסגרות יום
 4. הפנייה לשירותי תעסוקה
 5. הפנייה לשירותי דיור
 6. הפנייה לשעות הפנאי
 7. שירותי תמיכה (הסעות, חונכים)
 8. שירות צבאי, שירות לאומי
 9. הכשרה מקצועית
 10. מעון יום שיקומי – שירות בחריש
 11. מרכז סבבה- מועדונית פנאי לילדים בחריש

פנייה למחלקה

 1. יצירת קשר עם מזכירות המחלקה
  הנתונים הנדרשים בשלב זה:
  • מסירת פרטים אישיים (שם, טלפון, מספר ת.ז., כתובת)
  • תיאור סיבת הפנייה
   נתונים אלו יועברו לראש הצוות אשר תפנה לעו”ס המשפחה המתאים.
 2. פגישה עם עובדת סוציאלית+ הבאת המסמכים:
  עובד סוציאלי יצור קשר לפגישת הכרות (המתנה לפגישת הכרות ראשונה עלולה להימשך 3 חודשים)

בפגישה זו נדרשים להביא:

ת.ז, מסמכים הקשורים למהות הפניה (לדוגמה: אבחונים, אישור הכרה במוסד לביטוח לאומי, אישור על גובה גמלת נכות.

באם יש: אישורי הכנסה 3 חודשים אחרונים, דו”ח סוציאלי מרשות קודמת