מדיניות ופרטיות

להלן נסקור את מדיניות הפרטיות הנהוגה באפלקציה, לרבות האופן שבו האפליקציה משתמשת במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים בה  או נאסף על-ידה בעת השימוש.

דיווח על פגיעה בפרטיותך

אם אתה חושב שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באפליקציה, אנא פנה אלינו באמצעות עמוד יצירת הקשר / “דווח לנו” באפליקציה. נציגנו עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

שעות המענה הטלפוני:

6719* / 04-6186000
ניתן לקבל רשימת טלפונים ודוא”ל בדף יחידת העירייה המלא

מרכז שירות לתושב

 • ימים א’, ב’, ד’, ה’ 15:45-8:30
 • יום ג’ 16:00-8:30

מסירת פרטים ומידע אישי

השימוש באפליקציה אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באפליקציה עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא”ל פעילה, שיוך ארגוני ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין.

השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת הפרטים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם באזור הרלבנטי באפליקציה. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הפרטים והמידע האישי שתמסור, וכן פרטים נוספים אודות שימושך באפליקציה (כמפורט בהמשך מדיניות זו) יישמרו במסד הנתונים שלנו.

אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האפליקציה, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

אנו עשויים לאסוף מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מולינו, למשל בעת שאתה מגיש בקשות או פניות כלשהן.

כאשר אתה מוסר מידע אישי של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע, לשם השימוש במידע זה בהתאם למדיניות זו.

מידע שנאסף במהלך השימוש באפליקציה

בעת שתשתמש באפליקציה, אנו עשויים לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באפליקציה, לרבות תכנים שטענת או פרסמת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאפליקציה, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, אנו רשאים לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באפליקציה, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באפליקציה.

רשתות חברתיות ומידע אישי שאתה משתף

האיגוד מעמיד לרשות משתמשי האפליקציה כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאפליקציה באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותם שירותים. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלו או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי.

האפליקציה עשוי לכלול גם תכנים הנמסרים לפרסום מטעם משתמשי האפליקציה. תכנים אלה עשויים לכלול גם מידע אישי. דע כי התכנים שאתה טוען לאתר אינם פרטיים או חסויים וכי לא צריכה להיות לך כל ציפייה לפרטיות בנוגע אליהם. עליך לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת שהנך מוסר מידע אישי שעלול לזהות אותך או אחרים.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

לא נעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך באפליקציה, אלא במקרים שלהלן –

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האפליקציה;
 • אם תפר את הוראות תנאי השימוש באפליקציה, או אם תבצע באמצעות האפליקציה, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידינו כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידינו צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין בעלי האפליקציה ו/או מי מטעמו;
 • בכל מקרה שנסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים באיגוד וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האיגוד. האיגוד לא יחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;
 • על-פי בקשתך המפורשת.

היכן נשמר המידע?

המידע נשמר במאגר נתונים המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו”ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו”ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

אבטחת מידע

אנו מייחסים חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותינו. לשם שמירת המידע, אנו מפעילים מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, האיגוד אינו מתחייב, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות אותנו יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באפליקציה ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

נהלי טיפול מאובטחים בנתונים עבור נתוני משתמש אישיים ורגישים

 • שימוש בפורוטוקול SSL כך שהנתונים שלך מועברים באמצעות חיבור מאובטח
 • בסיס נתונים מאובטח
 • שימוש במערכות WAF

נתונים שנאספו

הנתונים שהאפליקציה הזו עשויה לאסוף

מידע פיננסי

קיימת אפשרות לתשלומים כגון רכישת מוצר, פרטי משתמש נשמרים (אשראי אינו נשמר).
כמו כן ניתן לראות את היסטוריית הרכישות.
נעשים ניתוחי שימוש.

פעילות באפליקציות

ישנם טפסי מילוי ליצירת קשר ודיווח על תקלות.
נעשים ניתוחי שימוש.

קבצים ומסמכים

באתר יש טפסים ומסמכים שניתן להוריד וגם לעלות בהתאם לטופס דיווח, כגון בקשה לרישום יבקש מהמשתמש לעלות קובץ
נעשים ניתוחי שימוש.

תמונות וסרטונים

באתר יש טפסים ומסמכים שניתן להוריד וגם לעלות בהתאם לטופס דיווח, כגון בקשה לרישום יבקש מהמשתמש לעלות קובץ
נעשים ניתוחי שימוש.

אודיו

באתר יש טפסים ומסמכים שניתן להוריד וגם לעלות בהתאם לטופס דיווח, כגון בקשה לרישום יבקש מהמשתמש לעלות קובץ
נעשים ניתוחי שימוש.

מיקום

ייתכן ויהיו דפים אשר מבקשים את מיקומך באזור משוער לקבלת מידע לפי אותו איזור.
נעשים ניתוחי שימוש.

פרטים אישיים

באתר יש טפסים אשר משמשים את התושב למידע חוזר בכל מיני שימושים, לדוגמא דיווח על תקלה, רכישה של מוצרים בחנות וכו..
הנתונים הנשאספים הם: שם, כתובת אימייל, תעודת זהות, כתובת ומספר טלפון

הודעות

קיימת היכולת לשלוח הודעות SMS במערכת לתושב, כגון תזכורת לאירועי שתמקיים בזמן מסויים ומקום מסויים