התנדבות בשעת חירום

משמר השכונות

משמר השכונות הוקם כדי לייצר נוכחות ופעילות בלתי פורמלית של תושבים שאכפת להם בהיבטים של מניעת פשיעה ועבריינות במרחב העירוני. הפעילות היא התנדבותית ומתואמת עם אגף חירום וביטחון.

העירייה מעמידה לרשות המתנדבים מגוון אמצעים: וסטים, מכשירי קשר, צ’קלקה (צפירור) ועוד. ההתנדבות היא על בסיס רכבים פרטיים של המתנדבים, ולעיתים גם על בסיס רכבי אגף הביטחון.

עד כה יש עשרות מתנדבים במשמר השכונות, וכל אחד מהם עובר הדרכה על ידי אגף הביטחון.

התנדבות להכשרות סע”ר (סיוע עצמי ראשוני)

מניסיון התמודדות עם רעידות אדמה הרסניות בעולם מתברר כי הפעולות שבהן נוקט האזרח, לפני, בעת ואחרי רעידת אדמה, הן בעלות ההשפעה הגדולה ביותר על צמצום מספר האבידות בנפש וברכוש. ביממות הראשונות לאחר רעידת אדמה קשה תתקשה המדינה להגיש סיוע לאזרחיה בשל קשיי תקשורת, מחסור בחשמל, הרס דרכי תעבורה וקריסת מערכות שירותים. בנוסף, צפוי גם מחסור בצוותי כוחות החירום ועזרה מאורגנת משמעותית תגיע בדרך כלל רק לאחר יממה או שתיים ועל פי סדרי עדיפות הנקבעים לפי תמונת מצב הכללית ועל כן באירועי רעידת אדמה הצלת חיים רבים מתבצעת כתוצאה מחילוץ עצמי או ע”י עוברי אורח בלתי מיומנים, באמצעים ביתיים.

המסקנה היא כי אין תחליף למוכנות של הפרט במצבים אלו, והפתרון הינו הכשרת האוכלוסייה לתת מענה של חילוץ קל בשעות ו/או בימים הראשונים לאירוע רעידת אדמה עד להגעת כוחות מקצועיים. בחילוץ קל נדרשים ידע והבנה בסיסיים על אופי ההרס, התנהגותו ואופן הטיפול בו ונדרשות פעולות דחופות ראשוניות בתחומי החילוץ, העזרה הראשונה ובכיבוי אש. מתוקף צורך זה יינתן סיוע של פקע”ר בהקמה והכשרה יחידות סיוע עצמי ראשוני (סע”ר) ברשויות המקומיות, אשר יגישו סיוע באופן מיידי אחרי התרחשות אסון ובכך יגבירו את סיכויי ההצלה של פרטים מהקהילה. ההכשרה הינה בסיסית לפעילות בשלב התגובה המיידית וכוללת תוכן תיאורטי ותרגול מעשי בפריסה של יומיים/שלושה (24 שעות הכשרה).

בכוונת עיריית חריש לקיים קורס סע”ר בתחום החילוץ הקל למתנדבים מהיישוב. ההכשרה תתקיים בהתאם לפוטנציאל המועמדים.

מתנדבים תושבי חריש, שמצבם הבריאותי תקין ורואים עצמם מתאימים, מוזמנים להירשם. לאחר הרישום, ייקבעו מועדים לקיום הקורס (מותנה במספר משתתפים מינימלי).

ניתן להירשם פיזית באגף הביטחון או בטופס המצורף.