העברת בעלות על נכס

בעלי דירות

את התהליך ניתן לבצע באתר העירייה באמצעות השירות המקוון “פתיחת תיק נכס

אילו מסמכים עליי לצרף?

  • תעודת זהות +ספח
  • פרוטוקול מסירה
  • מסמך “פתיחת תיק נכס”
  • 2 עמודים ראשונים מחוזה הרכישה

אם הדירה נרכשה כחלק מקבוצת רכישה, אין צורך בחוזה רכישה

שוכרים

את התהליך ניתן לבצע באתר העירייה באמצעות השירות המקוון “החלפת משלמים- עדכון מחזיק בנכס

  • ת.ז+ספח
  • חוזה שכירות

לתשומת ליבכם, בעת מילוי הטופס יש למסור את מספר המשלם ומספר הנכס.

  • מספר המשלם הנוכחי הוא מספר ת.ז של האדם שעד כה שילם את החשבון.
  • מספר הנכס הוא מספר שיש לבקש מבעל הדירה.

עדכון על סיום הטיפול בפנייתך יתקבל לטלפון הנייד של מבקש השירות באמצעות הודעת SMS