העסקים הכשרים

רשימת העסקים הכשרים
שם העסקשם המשגיחכתובתרמת כשרות
סופר שווה – סניף הגשמההרב אברהם בן אסוליןהגשמה 26מהדרין
סופר שווה – סניף דרך ארץהרב אברהם בן אסוליןדרך ארץ 28מהדרין
סופר שווה – סניף תנופההרב אברהם בן אסוליןתנופה 7מהדרין
מאפיית הודיהשמעייה קלייןחברותא 13מהדרין
מעיין 2000יעקב מליכובתאנה 19רבנות
שווארמה המלכיםיעקב מליכובדרך ארץ 62רבנות
מאפיית מזרחיהרב אברהם בן אסוליןשד’ ההגשמה 24מהדרין
סופר סטורדוד עמרניגפן 73מהדרין
סאלוטכפיר שוקידרך ארץ 72מהדרין
מפגש בוארוןשלמה קדושדרך ארץ 41מהדרין
הירושלמיאלי קנפודרך ארץ 57מהדרין
גולדהשמעון גבאיחברותא 13מהדרין
שניצל 20 טעמיםכפיר שוקירך ארץ 45מהדרין
קצביית מימיאלי קנפודרך ארץ 44רבנות
סופר סטורדוד עמרניגפן 73מהדרין
ברכת יוסף חייםיעקב מליכובדרך ארץ 76מהדרין
אחים בדגיחזקאל רוביןדרך ארץ 56מהדרין
סבתא עוגייהדוד חיים עמרניטורקיז 3מהדרין
פיצה אדלאברהם נתנאל שאולטורקיז 3מהדרין
אמריקן פיצהגיל רזדרך ארץ 40מהדרין
דנגוריכפיר שוקידרך ארץ 49מהדרין
הלה בחרישכפיר שוקידרך ארץ 45מהדרין
קפה זה אהבהדניאל שוילידרך ארץ 58רבנות
שופרסל אקספרס טורקיזגיל רזטורקיז 3רבנות
שופרסל אקספרס אורןיעקב שעיביאורן 47רבנות
שופרסל דיל קניון מורשמעון גבאיקניון מור חרישרבנות
שופרסל אקספרס אודםהרב אורי אור בראלרחוב אודם 6רבנות
קצביית השףכפיר שוקידרך ארץ 55רבנות
סופר סטורדוד חיים עמרנידרך ארץ 40מהדרין
מור וקינמוןנפתלי בדלייבדרך ארץ 45רבנות
פלאפל ברכהכפיר שוקידרך ארץ 43מהדרין
גרעיני עפולה קניון מורשמעון גבאיקניון מורמהדרין
טוסט נקניקכפיר שוקידרך ארץ 35מהדרין
פיצה FIXיעקב מליכובדרך ארץ 43מהדרין
חנות ירקות חרישיעקב מליכובדרך ארץ 63רבנות
שלהבתיהיעקב מליכובדרך ארץ 42מהדרין
מעיין 2000יעקב מליכוברחוב טופז 1רבנות
פיצה פאפנוהרב יחזקאל רוביןדרך ארץ 39מהדרין
קצביית חרישצופי שרפיאורן 47מהדרין
סושי אינבוקסשלמה קדושאודם 6מהדרין
החומוס של עבודי בחרישדוד עמרנידרך ארץ 70רבנות
גולדן רולדניאל שוילידרך ארץ 41מהדרין
פותחים שולחן אצל יוסייעקב מליכובדרך ארץ 62מהדרין
local בורגר גורמהכפיר שוקירובין 6רבנות
קפה גרגיעקב מליכובקניון מורמהדרין
פיצה muncheeseאברהם בן אסוליןתנופה 6 א’מהדרין
מאפיית מזרחיאברהם בן אסוליןדרך ארץ 46מהדרין
מיקס mix בורגריעקב מליכובמיקס בורגרמהדרין
מעדני בוטיקכפיר שוקידרך ארץ 47רבנות
מפגש הטאבוןאברהם נתנאל שאולאורן 47מהדרין
אושפיזיןאברהם בן אסוליןדרך ארץ 47מהדרין
סופר סיטייעקב מליכובחברותא 13רבנות
פיצה מילאןכפיר שוקידרך ארץ 55מהדרין
שווארמה הלב הרחביעקב מליכובדרך ארץ 39מהדרין
מעדניית סימונהכפיר שוקידרך ארץ 39רבנות
פיצה האטיעקב מליכובקניון מורמהדרין
חממהדוד עמרניגפן 73מהדרין
פיצה שמשהרב שלמה קדושדרך ארץ 41מהדרין
פיצה סטורידניאל שוילידרך ארץ 58מהדרין
שיפודי נגהיעקב מליכובקניון מור חרישרבנות
אלוף השיפודיםיעקב מליכובדרך ארץ 45מהדרין
סוד הגרעיןנתנאל שאולדרך ארץ 53רבנות
רולדיןיוסי אודסרמור בעיר 1, דרך ארץ 35רבנות
    

רשימת משגיחים

 • אלעד קנפו – 0587595987
 • שמעייה קליין – 0504170474
 • יעקב מליכוב – 0533361007
 • הרב אורי אור בראל – 0548431691
 • דניאל שוילי – 0548490164
 • דוד חיים עמרני – 0527654107
 • כפיר שוקי – 0548454441
 • הרב שלמה קדוש – 0527689351
 • אברהם נתנאל שאול – 0504104690
 • גיל רז – 0539260772
 • יוסי אודסר – 0546329151
 • יעקב שעיבי – 0527139501
 • יחזקאל רובין – 0527194441
 • שמעון גבאי – 053-7303672
 • צופי שרפי – 054-9458001
 • הרב ברוך צמח צדק – 054-8446505
 • נפתלי בדלייב – 058-3283206
 • הרב אברהם בן אסולין – 0527639262