סיכום תהליך מוכנות לכיתה א’ תשפ”ה

*שדה חובה

1פרטי הילד/ה
2סיכום תהליך