טופס הסכמה לטיפול רגשי

*שדה חובה

נותן בזאת רשות לטיפול רגשי עבור

חתימת ההורים

במידה וההורים פרודים/גרושים יש צורך בחתימת שני ההורים