טופס ויתור על סודיות חינוכית/טיפולית/רפואית – צוות התפתחותי – גנים

*שדה חובה

מידע שנתקבל מאתנו לגורמי המקצוע של הצוות לצמצום פערים התפתחותיים, וכמו כן מאשרים לצוות לצמצום פערים התפתחותיים למסור מידע רפואי/חינוכי/טיפולי שנתקבל מאתנו לגורמי המקצוע של הצוות החינוכי במסגרת.

חתימת ההורים/אפוטרופוס

במידה וההורים פרודים/גרושים יש צורך בחתימת שני ההורים.
Clear Signature
Clear Signature