נוהלי הרשמה לחוגים

נוהלי הרשמה לפעילות חוגים בחריש תשפ”ד (2024-2023)

עיריית חריש מקדישה מחשבה ותשומת לב רבה לתכנון פעילות עשירה, מגוונת ומקצועית לרווחת התושבים. פעילות שנתית יציבה ואיכותית תוכל להתקיים רק בשיתוף פעולה והקפדה על נוהלי הרשמה ותשלום מלאים.

שנת הפעילות תשפ”ד תחל ב-01.09.2023 ותסתיים בתאריך 30.06.2024 (מלבד פעילויות שיוחרגו ממועדים אלה).
פתיחת חוג או פעילות מותנים במספר מינימום של נרשמים.

 • כל החוגים והפעילויות ייפתחו על בסיס מינימום משתתפים ועל פי שיקולי העירייה.
 • עדיפות לרישום בחוגים ובסדנאות תינתן לתושבי חריש בתחילת השנה.
 • העירייה תהיה רשאית להחליט על סגירת קבוצה עקב מיעוט משתתפים גם במהלך השנה עת הפעילות כבר יצאה לדרכה.
 • העירייה תהיה רשאית לשנות את זמני החוגים, מיקום, ימי הפעילות, מבנה הקבוצה, והמדריכים בהתאם לצרכים מקצועיים וארגוניים.
 • הצטרפות לחוגים החל מחודש ינואר תתאפשר על פי שיקול המדריכים מטעמים מקצועיים ומטעמי מקום.

 

מועד ואופן ההרשמה:

ההרשמה תתבצע באופנים הבאים:

 1. ניתן להירשם באופן עצמאי באתר עיריית חריש באמצעות כרטיס אשראי בכתובת: www.harish.muni.il . 
 2. רישום ותשלום באופן פרונטלי יתאפשר במזומן או בכרטיס אשראי עבור כל שנת הפעילות (לא יינתן תשלום בצ’קים ובהוראת קבע בנקאית) במרכז תרבות ופנאי, רחוב שוהם 73, מרכז ספורט וקהילה בצוותא, רחוב הקהילה 9 בשעות הפעילות המפורסמות באתר העירייה.

ההרשמה לפעילויות הינה על בסיס מקום פנוי.
ההשתתפות בפעילויות תתאפשר רק לאחר הרשמה מלאה, הכוללת חתימה על הצהרת בריאות, תשלום מראש לכל תקופת הפעילות, וכיסוי חוב משנים קודמות – אם קיים. לא תתאפשר כניסה לפעילויות ללא מילוי התנאים האלה. אי עמידה בתשלומים תביא להפסקת הפעילות, וזאת לאחר הודעה מראש.
המשתתף זכאי לשיעור ניסיון אחד (למעט מפגשי מרכז למידה, ומרכז מוזיקה-ראו נספח תקנון שיעורי מוזיקה). אם יבחר המשתתף להמשיך בפעילות יחושב שיעור זה במניין השיעורים המשולמים. לא תינתן כניסה לחוגים ללא תשלום לשנת פעילות מלאה (לפי תשלומים).
עיריית חריש רשאית להפסיק השתתפות בגין התנהגות שאינה הולמת, הפוגעת בפעילות השוטפת, (הן של המשתתף והן של הוריו). במקרה כזה יוחזרו דמי ההשתתפות היחסיים מיום הפסקת הפעילות.

ביטוח

משתתפים בחוגים המחויבים בביטוח ספורטאים עפ”י חוק הספורט מעל גיל 18 יבוטחו וישלמו אגרת ביטוח. בתשלום חד פעמי בתחילת הפעילות, בנוסף לתשלום עבור הפעילות. במקרה של הפסקת פעילות עד לתאריך 28.2.24 יינתן החזר כספי בסכום של 50% מעלות הפרמיה. אם תופסק הפעילות לאחר 1.3.24 לא יינתן החזר כספי בעבור הביטוח.
העירייה לא תהיה אחראית לאירועים שנגרמו ברשלנות ו/או בזדון ע”י המשתתף. העירייה לא תהיה אחראית על אובדן ציוד.

תשלום

 • החוגים מתחילים ביום 1.9.23.
 • לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות בשיעורים בודדים או רציפים למעט סיבה מוצדקת, בהודעה מראש ובהסכמת אגף פנאי וקהילה. בשיעורי המוזיקה הפרטיים בלבד ניתן לבטל עד 24 שעות לפני מועד השיעור ובכל מקרה עד 3 פעמים בשנת הפעילות למעט מקרים חריגים. למען הסר ספק, ביטול שיעור פרטי בפחות מ-24 שעות ממועד השיעור, יחויב בתשלום מלא. לפרטים נוספים יש לעיין בנספח א-תקנון שיעורי מוזיקה.
 • למשלמים באמצעות כרטיס אשראי: הכרטיס יחויב ב -10 לכל חודש.
 • ביצוע התשלום הינו מראש לכל תקופת הפעילות ולא יתאפשר תשלום מדי חודש בחודשו. לא יתקבלו תשלומים חלקיים.

הנחות

הנחת רישום לחוג למשתתף שני באותה המשפחה הינה 5% על חוג יחיד, הזול מביניהם. הנחת רישום לחוג למשתתף שלישי באותה המשפחה הינה 10% על חוג יחיד, הזול מבניהם. סטודנטים, חיילים, פנסיונרים ובעלי נכות 100% רשאים לקבל 10% הנחה על החוג בהצגת תעודה בתוקף. ההנחה עבור הנרשם בלבד.

 • אין כפל הנחות מצטברות – כלומר אם קיבל אדם הנחה בשל בן משפחה נוסף בחוגים והנחה נוספת כסטודנט – ההנחה התקפה היא ההנחה הגבוהה מביניהן ולא ההנחה המצטברת.
 • לא ניתן לערב הנחות ממקור שונה, קרי השתתפות בן משפחה בחוג אחד והשתתפות במחנות אימונים/פעילויות קיץ של אותו בן משפחה תזכה בהנחה.
 • בקשה לקבלת הנחות תיעשה ע”י מילוי טופס בקשה להנחה באתר העירייה או באופן פרונטלי במרכז תרבות ופנאי, רחוב שוהם 73 או במרכז ספורט וקהילה בצוותא, רחוב הקהילה 9 בשעות הפעילות המפורסמות באתר העירייה.

עבור הנחות נוספות של מרכז המוזיקה, יש לעיין בנספח א-תקנון שיעורי מוזיקה.

פעילויות שאינן נכללות לצורך מתן הנחות:

 • מופעי סוף שנה
 • תלבושות
 • ביטוח
 • פעילויות שחורגות מן השגרה של החוג
 • מפגשי העשרה
 • תשלום על ציוד ו/או ערכות

מופעי סוף מהווים חלק בלתי נפרד מהתוכנית השנתית בתחומים השונים. יש השתתפות כספית חד פעמית עבור חוגים מסוימים (עלות מפורטת תינתן בהמשך).

נוהל ביטול השתתפות בחוגים

 • הודעה על ביטול/שינוי השתתפות בחוג תיעשה ע”י מילוי טופס בקשה לביטול באתר העירייה או באופן פרונטלי במרכז תרבות ופנאי, רחוב שוהם 73 או במרכז ספורט וקהילה בצוותא, רחוב קהילה 9 בשעות הפעילות המפורסמות באתר העירייה.
 • הודעה בכתב למדריך, למורה או למאמן אינה מספיקה ולא תתקבל כהודעת ביטול השתתפות.
 • ביטול חוג (פרט לתלמידי מרכז המוזיקה) מחויב בתשלום מלא של אותו החודש. ניתן לבטל חוג בכל הימים במהלך החודש, ביטול השתתפות יחול ב-1 לחודש העוקב. לא תאושר הפסקת תשלום או החזר כספי על ביטול פעילות באופן רטרואקטיבי.
 • אם נמנעת השתתפות בפעילות עקב סיבה רפואית יש להציג מסמך רפואי חתום ע”י רופא המעיד על אי השתתפות/בעיה רפואית כלשהיא, יש להציג את המסמך הרפואי עד שבועיים מהפסקת הפעילות. יינתן החזר כספי במקרים העולים על אי יכולת השתתפות מעל ל14 יום, החזר יינתן באופן ייחסי לתקופת אי ההשתתפות.
 • • ביטול שיעורי מוזיקה
 • אם תלמיד ירצה לסיים את לימודיו, יקיים שיחה עם מנהל המרכז והמורה הפרטי.
 • אם התלמיד יבטל את הרישום לאחר שיעור אחד, יוחזרו לו 75% מתשלום החודש הראשון ושאר התשלומים הבאים.
 • אם תלמיד יבטל את הרישום לאחר 2 שיעורים, יוחזרו לו 25% מתשלום החודש הראשון ושאר התשלומים הבאים.
 • עד תאריך 31.3.24 ניתן לבטל חוג. למען הסר ספק לא ניתן לבטל בסוף מרץ 2024 ולהירשם מחדש בתחילת חודש מאי 2024. יחד עם זאת, כל הנרשם מתאריך 01.03.2024, יוכל לבטל את החוג עד לתאריך 31.05.2024.
 • החל מתאריך 1.4.2024 לא יינתנו החזרים כספיים בגין הפסקת הפעילות למעט נרשמים מתאריך 01.03.24.
 • לא יאושרו הפסקות תשלום או החזר כספי על ביטול פעילות באופן רטרואקטיבי.
 • אם העירייה תספיק פעילות, יינתן החזר כספי מלא מרגע הפסקת הפעילות – הודעה על כך תימסר בכתב.
 • הביטול יכנס לתוקף עם קבלת אישור בכתב של אגף פנאי וקהילה.

נוהל שינוי חוג

 

 • הודעה על רצון לעבור בין חוגים תיעשה ע”י מילוי טופס בקשה לשינוי חוג באתר העירייה או באופן פרונטלי במרכז תרבות ופנאי, רחוב שוהם 73, או במרכז ספורט וקהילה בצוותא, רחוב הקהילה 9 בשעות הפעילות המפורסמות באתר העירייה.
 • ניתן להעביר משתתף מחוג לחוג ללא תשלום על בסיס מקום פנוי ולאחר הסדר הפרשי תשלום, ולאחר בדיקת המכסה בחוג מול המדריך/מאמן ומול רכזת החוגים בלבד.
 • ניתן לעבור מחוג לחוג לאותו משתתף בתחילת חודש קלינדרי בלבד ומבעוד מועד ל 1 לכל חודש.
 • שינוי החוג יכנס לתוקף באישור אגף פנאי וקהילה.

נוהל החזר מפגשים/שיעורים

 

 • במקרה של פגעי מזג אוויר כגון ימים גשומים או ימים חמים במיוחד, מפגשי חוץ יתקיימו בכיתות במסגרת מעשית או עיונית כחלק ממערכי השיעור.
 • במקרה של ביטול מפגש מטעם העירייה מסיבות שונות כגון מזג אוויר סוער וללא מענה במבנה ראוי יקוזז המפגש על ידי פעילויות נוספות הניתנות למתאמנים ללא עלות נוספת כגון: טורנירים מרוכזים, משחקים וחזרות. יחד עם זאת, אם מספר הביטולים יחרוג ממינימום המפגשים השנתי, יינתנו מפגשי השלמה.
 • אי השתתפות בפעילות אינה פוטרת את המשתתף מתשלום מלא. לא ניתן להיכנס לשיעורים חליפיים עקב היעדרות.

נספח תקנון שיעורי מרכז המוזיקה

 • שיעור ניסיון-שיעורי הניסיון במרכז המוזיקה יתקיימו במשך 20 דק’. אם התלמיד יבחר להמשיך בחוג, התשלום עבור השיעור יחויב ויתרת הזמן להשלמת שיעור מלא תבוצע ע”י המורה.
 • הפסקת הלימודים
  אם תלמיד ירצה לסיים את לימודיו הוא יקיים שיחה עם מנהל המרכז ועם המורה שלו.
  אם תלמיד יפסיק את לימודיו עד לתאריך 31/3 ייגבה תשלום עבור חודש נוסף ויוחזרו שאר התשלומים.
  החל מתאריך 1.4 לא יינתנו החזרים כספיים בגין הפסקת לימודים.
 • אם תלמיד יפרוש לאחר שיעור אחד, יוחזר לו 75% מתשלום החודש הראשון ושאר התשלומים.
 • אם תלמיד יפרוש לאחר שני שיעורים, יוחזרו לו 25% מתשלום החודש הראשון ושאר התשלומים.
 • החסרת לימודים
  כל ביטול שיעור מצד התלמיד מחויב לעבור דרך מזכירות מרכז תרבות ופנאי.
  תלמיד שלא יוכל להגיע לשיעור עקב סיבות שונות מחויב להודיע 24 שעות מראש על אי הגעתו כדי שהמורה יתארגן בהתאם, ובכל מקרה לא יותר מ-3 פעמים במהלך שנת הפעילות. חיסור זה ייחשב כחיסור ידוע מראש.
 • תינתן אפשרות להחסיר מעבר ל-3 פעמים במהלך השנה במקרה של חיסור ידוע מראש בהודעה של שבוע ימים טרם מועד השיעור לכל המאוחר (טיול שנתי, מבחן בגרות המתקיים בשעת השיעור, אירוע משפחתי מקרבה ראשונה), במקרה זה יתואם מועד שיעור חלופי.
 • במקרה של החסרת שיעור מצד המורה יוחזר השיעור במועד אחר שייקבע על ידי המורה ובתיאום עם התלמיד. בכל מקרה לא יינתן החזר כספי.
 • יש להדגיש שלאחר מתן תאריך החזר לתלמיד, המורה לא יהיה מחויב להחזר נוסף. לא יינתן החזר כספי או החזר מפגש על שיעורי חזרות, הופעות, העשרות, קונצרט אמצע או סיום הנחשבים כשיעור לכל דבר.
 • תמונות ופרסום
  על פי חוק, אנו צריכים לקבל את אישורכם לפרסום את תמונות ילדיכם בזמן הפעילות בחוגים. אם הינכם מעוניינים שנפרסם את תמונות ילדיכם יהיה עליכם לאשר זאת באמצעות טופס מקוון באתר העירייה בזמן ההרשמה לחוג.
 • טל”ח