מגרשי ספורט

רשימת המגרשים
שם המוסדכתובת
תורת חייםאלון 3
מעיין האמונהאלון 3
כנפי רוח בניםרימון 8
תלמי הדרמרגלית 5
תלמי רוןברקת 13
חזון שמעוןטורקיז 55
רונה רמוןדפנה 3
חב”ד+פסגת אמיראורן 60
אתגרי העתידכלנית 25
דרך הפרחיםסביון 11
אולפנה בנותרימון 4
נעימת הלבזית 9
ממלכתי בצוותאיחד 5
כנפי רוח בנותשקד 8
שבילי בצוותארעות 4
המגרש בפארק המועצהגפן 76
מגרש טניסצומת הרחובות אלה ודפנה
מגרש מיני פיץ’ זית 5
מגרש כדורגל וכדורעףשקד 8
אולם ספורט רונה רמוןגפן 35
אולם ספורט בצוותאהקהילה 9