רישום להצבת דוכנים ביריד סוכות תשפ”ד 2023

* שדה חובה