מסמכים קבילים לועדה

  • עיכוב התפתחותי תפקודי אבחון מרופא מומחה בנוירולוגיה ובהתפתחות הילד או פסיכולוג חינוכי או התפתחותי, יחד עם אבחון קלינאי תקשורת או מרפא בעיסוק.
  • הפרעת קשב וריכוז אבחון רופא מומחה בנוירולוגיה ובהתפתחות הילד, או פסיכיאטר ילדים ונוער, או רופא התפתחותי או פסיכולוג מומחה.
  • עיכוב התפתחותי התחום השפה אבחון קלינאי תקשורת במכון להתפתחות הילד.
  • מוגבלות על רצף האוטיזם אבחון רופא מומחה בנוירולוגיה ובהתפתחות הילד או פסיכיאטר ילדים ונוער או רופא התפתחותי. נוסף לכך, אבחון פסיכולוג התפתחותי או פסיכולוג קליני המומחה בתחום הקליני של הילד או פסיכולוג שיקומי או חינוכי בעל הכשרה מוכחת בתחום האוטיזם
  • מוגבלות שכלית התפתחותית נדרש סיכום ועדת אבחון לפי חוק הסעד
  • מחלות ותסמונות נדירות אבחון רופא מומחה בנוירולוגיה והתפתחות הילד או רופא התפתחותי
  • מוגבלות פיזית אבחון רופא מומחה בנוירולוגיה ילדים והתפתחות הילד או רופא התפתחותי
  • לקויות למידה רב בעייתיות אבחון פסיכולוגי חינוכי, פסיכולוג מומחה שהוכשר בנושא לקויות למידה או פסיכולוג מומחה יחד עם מאבחן דידקטי
  • הפרעות התנהגות אבחון פסיכיאטר ילדים ונוער או פסיכולוג התפתחותי, חינוכי או קליני
  • הפרעות נפשיות אבחון פסיכיאטר ילדים