תבחינים להקצאת קרקעות בפטור ממכרז ללא תמורה או תמורה סמלית