הודעה על כוונה להקצאת מקרקעין - לצורך הפעלת קריה חינוכית טכנולוגית