הסכמים קואליציונים - סיעת הליכוד וסיעת הבית היהודי