ועדת ערר לארנונה כללית - חוזר מנכ"ל 1-12 מינוי ועדת ערר