ועדת ערר לארנונה כללית - נוסח הודעה להקמת ועדת ערר לארנונה