צו ארנונה לשנת 2024

על פי הדין עודכנו תעריפי הארנונה לשנת 2024 בשיעור של 2.68% לעמת התעריפים בשנה הקודמת.

בשל הבחירות לרשויות המקומיות, ככל שתחליט מועצת העיר על שינויים כלשהם בצו הארנונה, ייושמו השינויים לאחר קבלת אישור של שרי הפנים והאוצר, ככל שיידרש.