מכתב לגנים התורניים

הורים יקרים, שלום רב!

בנכם/בתכם קיבלה שיבוץ לגן ממ”ד תורני.
הגנים התורניים בחריש הינם גנים מטעם משרד החינוך (חמ”ד) שבהם ניתן לילדים מענה תורני התואם את רוח החמ”ד בדגש על העמקה בתכנים תורניים.
להלן עקרונות מנחים לגנים אלו:

  1. על הילדים להגיע לגן בלבוש ההולם גן תורני: בנים- כיפה וציצית | בנות- תלבושת בהתאם לרוח החמ”ד.
  2. על ההורים לבוא לגן בתלבושת שהולמת את רוח הגן התורני.
  3. חוג התל”ן בגן יהיה חוג של רב-גן. קיומו של החוג מותנה בכך שהורי הילדים ישלמו את מחיר החוג בהתאם לסכומי התל”ן המובאים בחוזרי מנכ”ל תשלומי הורים.
  4. צוות הגן יקבל הנחיה תורנית ומקצועית המותאמת לגן תורני.
  5. מסיבות בגנים אלה מתקיימות בהלימה לרוח הגנים.
  6. צוות הגן והצהרון יהיה מותאם לרוח הגנים.
  7. בגנים אלה לא יהיו מסכים מובנים.

אנו מצהירים בזאת כי קראנו את העקרונות האלה ואנו מסכימים עימם.
אם ברצונכם לשנות את בחירתכם לגן חמ”ד שאינו תורני, ניתן להגיש ערעור בבאתר העירייה עד לתאריך 12.7.


בברכה,
אגף החינוך