בחירות לרשות המקומית

מועד הבחירות: יום שלישי, י”ח באדר א’ תשפ”ד, .27.02.2024
שעות ההצבעה בקלפיות: משעה 07:00 בבוקר עד 22:00 בלילה.
ברשויות מקומיות שמספר הזכאים להצביע בהן קטן מ350- יהיה המקום פתוח מ-07:00 עד .20:00
1. אדם המוגבל בניידות, ששמו כלול בפנקס הבוחרים של הרשות מקומית חריש, רשאי להצביע בקלפיות שנקבעו כמותאמות למוגבלי ניידות כלהלן:

הודעת בחירות מטעם מנהל הבחירות לעיריית חריש

דוגמאות לפתקי הצבעה שאושרו ע”י מנהלת הבחירות

קלפיות שנקבעו כמותאמות למוגבלי ניידות
מספר הקלפימקום הקלפימען הקלפי
1.0בית ספר דרך הפרחיםסביון 16 חריש
2.0בית ספר תלמי רוןברקת 13 חריש
3.0בית ספר כנפי רוחרימון 8 חריש
5.0בית ספר כנפי רוחרימון 8 חריש
16.0בית ספר תלמי רוןברקת 13 חריש
14.0בית ספר ממלכתי בצוותאיחד 5 חריש

2.  אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה לפני מזכיר ועדת
הקלפי, ויקבל שתי מעטפות הצבעה:

 • מעטפה צהובה להצבעה לראש רשות.
 •  מעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת הרשות.

3. הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה צהוב אחד לראש הרשות למעטפה הצהובה
ופתק הצבעה לבן אחד למועצה למעטפה הלבנה, באופן שהפתקים לא ייראו מחוץ
למעטפות.
4. הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו מעטפת הצבעה חיצונית. הבוחר יכניס את
שתי מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית, ומזכיר ועדת הקלפי יציין על גבי המעטפה
החיצונית את פרטי הבוחר.
הבוחר יטיל את המעטפה החיצונית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.
“אדם המוגבל בניידות” – אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול
להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים לעיריות

הודעה מטעם מנהל הבחירות של הרשות המקומית חריש

חלוקת החוברות למועמדים תחל ביום חמישי, 24.8.23, מהשעה 17:00 ועד 20:00. בשאר הימים תתאפשר חלוקה בתיאום מראש עם שימי מלכה, מנהל הבחירות של הרשות המקומית חריש,
בטלפון 050-7802418.
החלוקה תתבצע במבנה העירייה (רח’ גפן 78, קומה א’) אצל מנהל הבחירות.

הרכב חברי ועדת בחירות עיריית חריש:

 1. יו”ר יצחק קשת – מ”מ עמוס כחלון
 2. שלמה קליין – מ”מ בועז אדרמן
  יוסי גולדמן
 3. אליהו לוגסי – מ”מ שלמה פרץ
 4. שני שושנה גרינברג –  מ”מ יעל עינהר
  יפתח שטיין
  פרח קוזחי
 5. עידית ינטוב – מ”מ אמיר סלע
 6. יוחאי פרג’י – מ”מ עמיחי אטיאס

הדרכה בנושא הגשת רשימות

ביום ראשון, 10.9.23, בשעה 17:30, תתקיים הדרכה נוספת עם מנהל הבחירות בנושא הגשת הרשימות. ההדרכה תתקיים בחדר הישיבות של אגף החינוך (קומת קרקע) במבנה העירייה, רח’ גפן 78.

הנחיות הרשות להגנת הפרטיות

הנחיות הרשות להגנת הפרטיות לקראת הבחירות לרשויות המקומיות