שירות פסיכולוגי חינוכי

בקטגוריה זו ניתן לרכוש שירותים רק לאחר קבלת אישור מהשירות הפסיכולוגי חינוכי וקבלת סיסמה לרכישה. הסיסמה לשימוש חד-פעמי בלבד. 

בקטגוריה זו ניתן לרכוש שירותים רק לאחר קבלת אישור מהשירות הפסיכולוגי חינוכי וקבלת סיסמה לרכישה. הסיסמה לשימוש חד-פעמי בלבד. 

החנות המקוונת שלנו