תקנון לגנים החרדיים תשפ”ד

חזון ותקנון גני הממ”ח בחריש
גני הילדים הממלכתיים חרדיים (ממ”ח) בחריש הוקמו בכדי לתת מענה לכל ילד וילדה ממשפחות
המשתייכות למגזר החרדי הלכה למעשה , מנהלות אורח חיים חרדי ומבקשות חינוך טוב ואיכותי
לילדיהם.
גן הילדים במסגרת הממ”ח הינו שלוחם של ההורים להענקת חינוך חרדי איכותי ברמה לימודית
איכותית וטובה , ועל כן ההתנהלות הרוחנית בבית תהא בהתאם לרוח הגן.
אנו מאמינים בכך שהצלחתם של כל ילד וילדה תהיה בטוחה יותר כאשר עבודת החינוך תיעשה
בשיתוף פעולה בין הורי הילדים לצוות החינוכי, וכי שיתוף הפעולה בין הבית והגן הכרחי על מנת
לאפשר לילדים למידה מיטבית ומשמעותית.
אנו מבקשים לפתח בקרב הילדים למידה המבוססת על ערכים, מיומנויות וידע בהתאמה לערכי
היהדות הנאמנה מתוך אמונה ורצון לגדל דור של ילדים בעלי קומה רוחנית מפותחת, הענקת חינוך
להעמקה בערכי התורה והמצוות בשמחה ואהבה, בד בבד עם מקצועיות בלתי מתפשרת ולמידה
משמעותית ורלוונטית בתחומי הדעת השונים.
למי מיועדים הגנים?
הגנים נועדו לספק מענה למשפחות בהן ההורים מנהלים אורח חיים חרדי באופן מובהק ונוהגים
עפ”י הנורמות הבאות המקובלות בקהילה החרדית בישראל :

  • כיסוי ראש מלא
  • חצאית באורך מתאים כדרך חיים
  • גרביים כדרך חיים
  • לבוש צנוע עפ”י דרישות ההלכה וגדריה
  • לבנים – כיפה וציצית בכל גיל
  • לבנות – לבוש מותאם וצנוע בכל גיל
  • בית ללא מכשיר טלוויזיה
  • עיתונות וספרות מותאמים לציבור החרדי
  • מניעת גלישה באינטרנט ללא סינון
  • תרבות פנאי מקובלת בחברה החרדית בלבד


בברכת הצלחה