החלטה על התקשרות ישירה בהזמנת מסגרת מול ספר המתמחה באספקת ציוד מחשוב, התקנה ותחזוקה