שדרוג מתחם גמלא

מתחדשים בגמלא!

ביום שני, 17.7.23 בשעה 19:30, נתכנס במבנה הרב תכליתי שברח’ גפן 74. במפגש נציג את עיקרי הפרויקט לחידוש המרחב המשותף במתחם השכונה. לטובת היערכותנו,

נודה למילוי הפרטים הבאים:

לשאלות נוספות מוזמנים לפנות למזכירות אגף הנדסה: 04-6186013.

*במעמד החתימה על הסכם ביצוע העבודות, יש להגיע עם תעודת זהות וספח.